Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Razvojni center Murska Sobota

Regija: Pomurje

Javni zavod Razvojni center Murska Sobota je nosilna regionalna razvojna agencija za Pomurje, katere temeljna dejavnost je opravljanje splošnih razvojnih nalog in pospeševanje podjetniškega ter gospodarskega razvoja v Pomurski regiji.

 

V sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota splošne razvojne naloge opravljajo tudi Razvojna agencija Sinergija, PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Prleška razvojna agencija in Zavod za turizem in razvoj Lendava.

 

Naše poslanstvo je povezovati in uresničevati izvirne razvojne in kreativne ideje v Pomurju, tudi s črpanjem evropskih sredstev. Hkrati želimo ostati družbeno odgovorni do poslovnega, družbenega in naravnega okolja ter svojih zaposlenih in lastnika. 


Vizija zavoda je biti izviren in razvojno naravnan regijski center, ki bo znal in zmogel pripraviti in izvesti kakovostne programe, projekte in pobude, ki bodo krepili gospodarsko rast in spodbujali enakomeren regionalni razvoj v Pomurju.


Direktor: Bojan Kar


Kardoševa 2 
9000 Murska Sobota
+386 5 908 11 45