Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Regija: Osrednjeslovenska regija

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezuje 26 občin Osrednjeslovenske regije ter spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi deležniki, ki s svojimi aktivnostmi gradijo trajnostni razvoj regije. Mlada in visoko usposobljena ekipa strokovnjakov z različnih področij koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v regiji,  išče sinergije med projekti, se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki ter načrtuje nove projekte. Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi za promocijo regije, njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni. 


V mednarodnem okolju je RRA LUR  prepoznana kot razvojna agencija, ki je sinonim za vrhunska znanja in inovativne projekte, izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo ter je ugleden partner  mednarodnim institucijam,  s katerimi sodeluje pri razvojnih projektih.


Direktorica: mag. Lilijana Madjar

Tehnološki park 19, 
1000 Ljubljana
(01) 3061902
(01) 3061903 (fax)