Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Site map
Site map
27. 9. 2017

Vabilo k udeležbi na posvetih na temo krožnega gospodarstva

V mesecu oktobru bo v organizaciji Vlade RS in Ministrstva za okolje in prostor potekala serija  regionalnih posvetov v obliki interaktivnih delavnic z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva, dobre prakse in moč regionalnega povezovanja v Sloveniji.

Prehod v zeleno, krožno gospodarstvo je za Slovenijo strateški cilj, usmerjen h krepitvi mednarodne konkurenčnosti gospodarstva, ob sočasnem zniževanju okoljskih tveganj in ohranjanju kakovosti življenja. Akterji krožnega gospodarstva v Sloveniji naj bodo spodbuda različnim deležnikom, da se vključijo v krožno razvojno zgodbo in okrepijo svojo prepoznavnost. V teh mesecih Partnerstvo za zeleno gospodarstvo s konzorcijem izvajalcev soustvarjaKažipot prehoda v krožno gospodarstvo, praktični vodnik, ki vključujeaktivno participacijo nosilcev dobrih praks. Del procesa so regionalni posveti, s katerimi smo letos pričeli ob regijskih posvetih Vlade in jih nekaj že izvedli kjer je bilo to mogoče, zdaj pa jih pospešeno nadaljujemo še v preostalih regijah in so zasnovani »delovno«. Na njih bodo izpostavljene dobre prakse regije gostiteljice in gostujočih predstavnikov, da bomo potenciale sodelovanja lahko tekom serije posvetov nadgrajevali in se drug od drugega učili.Zato vas vabimo k aktivni udeležbi v vaši regiji ter dobrodošli tudi na čim večjem številu vseh regionalnih posvetov. Več informacij je na voljo v priloženem dokumentu "Informacija o napovedih oktobrskih posvetov na temo krožnega gospodarstva".

Udeležba na posvetih je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava.

Terminski plan posvetov: 

1. Regijski posvet v Primorsko-notranjski regiji

datum: 2. 10. 2017

ura: ob 9.30

lokacija: Podjetniški inkubator Perspektiva (Veliki Otok 44b, Postojna).

Prijave do 29. 9. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com.

2. Regijski posvet v Posavski regiji

datum: 4. 10. 2017

ura: ob 10.00

lokacija: Mladinski center Brežice (sejna soba 1. nadstropje, Gubčeva 10 a, Brežice).

Prijave do 3. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com

3. Regijski posvet v Gorenjski regiji

datum: 6. 10. 2017

ura: ob 10.00

lokacija: Regionalna razvojna agencije BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (2. nadstropje, Staneta Žagarja 37, Kranj)

Prijave do 5. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com

4. Regijski posvet v Primorski regiji

datum: 9. 10. 2017

ura: ob 10.00

lokacija: Primorsko gospodarska zbornica (sejna soba, Ferrarska ulica 2, Koper)

Prijave do 6. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com

5. Regijski posvet v Prekmurski regiji
datum: 11. 10. 2017
ura: ob 10.00
lokacija:Pomurska gospodarska zbornica (Lendavska ulica 5A, Murska Sobota)
Prijave do 9. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com
6. Regijski posvet v Osrednjeslovenski regiji
datum: 18. 10. 2017
ura: ob 10.00
lokacija: Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Velika sejna dvorana (Mestni trg 1, Ljubljana)
Prijave do 16. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com